Books for Medical Professionals

Books for General Public

Scientific Book Editorialship

 1. Temel Göz Hastalıkları Aydın P, Akova YA. (Editörler). Güneş Yayınevi, Ankara, 2001.
 2. Flammer J: Glaucoma. Çeviri editörü, Aydın P. Çeviren Yaycıoğlu R, Dabıl H. Pharma Graph Basım Tasarım Ltd. İstanbul,2003.
 3. Oto S, Yılmaz G, Aydın P (Editörler). Oftalmik İlaçlar; Göz Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Kullanım. Güneş Yayınevi, Ankara, 2003.
 4. Çeviri Editörü Aydın P. Roy FH. Oküler Ayırıcı Tanı. Güneş Yayınevi, Ankara, 2004.
 5. Aydın P. (Editör). Görme Alanı El Kitabı Aksu Yayınevi İstanbul, 2005.
 6. Aydın P, Bayraktar MZ, (Editörler). Pratisyen Hekimler için Göz Hastalıkları El Kitabı, MN Nobel Yayınevi, Ankara, 2007.
 7. Akduman L, Aydın P, (Editörler). Üveit El Kitabı, Güneş Yayınevi, Ankara, 2007.
 8. Aydın P, Kansu T, Torun N. (Editörler). Nöro-Oftalmoloji El Kitabı, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2007
 9. Aydın P. Çeviri Editörü. Amerikan Göz Akademisi Temel ve Klinik Bilimler Kursu, Cilt 1, Güncel Genel Tıp, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2008.
 10. Aydın P. Çeviri Editörü. Amerikan Göz Akademisi Temel ve Klinik Bilimler Kursu, Cilt 2, Oftalmolojinin Esas ve İlkeleri, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2008.
 11. Aydın P. Çeviri Editörü. Amerikan Göz Akademisi Temel ve Klinik Bilimler Kursu, Cilt 3, Klinik Optik, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara 2008.
 12. Aydın P. Çeviri Editörü. Amerikan Göz Akademisi Temel ve Klinik Bilimler Kursu, Cilt 4, Oftalmik Patoloji ve Göziçi Tümörleri, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2008.
 13. Aydın P. Çeviri Editörü. Amerikan Göz Akademisi Temel ve Klinik Bilimler Kursu, Cilt 10, Glokom, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2009.
 14. Aydın P. Çeviri Editörü. Amerikan Göz Akademisi Temel ve Klinik Bilimler Kursu, Cilt 11, Lens ve Katarakt, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2009.
 15. Aydın P. Çeviri Editörü. Amerikan Göz Akademisi Temel ve Klinik Bilimler Kursu, Cilt 12, Retina ve Vitreus, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2009.
 16. Aydın P. Çeviri Editörü. Amerikan Göz Akademisi Temel ve Klinik Bilimler Kursu, Cilt 13 Refraktif Cerrahi, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2009.
 17. Aydın O’Dwyer P (çeviri). Wang K, Wang X. Renk Görme Testi Lavhaları. Nobel Yayınevi, Adana, 2009,
 18. Aydın P, Akova YA.(Editörler). Temel Göz Hastalıkları Güncellenmiş 2. baskı. GünesYayınevi  Ankara, 2011.
 19. Aydın P. Çeviri Editörü. Pediatrik Nöro-oftalmoloji El Kitabi Wright KW, Spiegel PH, Thompson LS. Nobel Kitabevi, Adana, 2011.
 20. Aydın P. Çeviri Editörü. Pediatrik Retina El Kitabi Wright KW, Spiegel PH, Thompson LS. Nobel Kitabevi, Adana, 2011.
 21. Aydın P. Çeviri Editörü. Amerikan Göz Akademisi Temel ve Klinik Bilimler Kursu, Cılt 6, Pediatrik Oftalmolojı ve Şaşılık, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2011.
 22. Aydın P. Çeviri Editörü. Amerikan Göz Akademisi Temel ve Klinik Bilimler Kursu, Cılt 8, Yüzey Hastalıkları ve Kornea, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2011
 23. Aydın P. Çeviri Editörü. Amerikan Göz Akademisi Temel ve Klinik Bilimler Kursu, Cilt 7 Orbita, Göz Kapakları ve Lakrimal Sistem, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2012.
 24. Aydın P. Çeviri Editörü. Amerikan Göz Akademisi Temel ve Klinik Bilimler Kursu, Cilt 9 Göziçi Enflmasyonu ve Üveit, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2012.
 25. The basics of the eye diseases. Text book. Aydin P, Akova YA (Ed), 3rd Ed. Güneş Publishing, Ankara, 2015.

Scientific Book Chapters

 1. 15 Eğitim Broşürü. Koordinatör Aydın P. Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1994-2002.
 2. Aydın P: Yaşa bağlı göz hastalıkları. İçinde: Geriatri, Kutsal YG, Ünal S, Çakmakçı M (Ed), Volume 32,1997.
 3. Aydin P, (Bölüm editorü) Geriatri Temel Kitabı, Editor Kutsal YH, Aslan D. Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2007
 4. Aydın P: Nöro-Oftalmoloji. İçinde: Temel Göz Hastalıkları. Aydın P, Akova YA (Ed), Güneş Yayınevi, Ankara, 2000.
 5. Gedik Ş, Aydın P: Botulismus Toksini ve Uygulamaları. İçinde: Oftalmik İlaçlar; Göz Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Kullanım. Oto S, Yılmaz G, Aydın P. Güneş Yayınevi, Ankara, 2003.
 6. Dabıl H, Aydın P: Sistemik kortikosteroidler. İçinde: Oftalmik İlaçlar; Göz Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Kullanım. Oto S, Yılmaz G, Aydın P, (Ed). Güneş Yayınevi, Ankara, 2003.
 7. Aydın P: Göz sorunları. Sağlıklı Yaşlanma İçinde: Geriatri, Güneş Yayınevi, Ankara 2003; s:103-106.
 8. Aydın P: Göz sorunları. Sağlıklı Yaşlanma İçinde: Geriatri, Güneş Yayınevi, Ankara 2. Baskı, 2005: 139-144.
 9. Aydin P, Şatana B: Kuru Goz. İçinde: Geriatri Temel Kitabı Bölüm editorü Aydin P, Editor Kutsal YH, Aslan D. Güneş Yayınevi Ankara, 2007.
 10. Gürdal C, Aydin P: Santral sinir sistemi İçinde: Aydın P, Bayraktar MZ, (Editörler). Pratisyen Hekimler için Göz Hastalıkları El Kitabı, MN Nobel Yayınevi, Ankara, 2007.
 11. Yilmaz T, Aydin P. Okülokinetik Perimetri İçinde: Aydın P. (Editör). Görme Alanı El Kitabı Aksu Yayınevi İstanbul, 2006
 12. Küçükerdönmez C, Aydin P. High-pass rezulüsyonlu perimetri. Perimetri İçinde: Aydın P. (Editör). Görme Alanı El Kitabı Aksu Yayınevi İstanbul, 2006
 13. Gedik S, Aydin P. Iskemik optik nöropatiler . İçinde: Aydın P. (Editör). Görme Alanı El Kitabı Aksu Yayınevi İstanbul, 2006
 14. Gedik S, Aydin P. Toksik optik nöropatiler. İçinde: Aydın P. (Editör). Görme Alanı El Kitabı Aksu Yayınevi İstanbul, 2006
 15. Gedik S, Aydin P. Herediter optik nöropatiler. . İçinde: Aydın P. (Editör). Görme Alanı El Kitabı Aksu Yayınevi İstanbul, 2006
 16. Koz OG, Aydin P. Fonksiyonel defektler. . İçinde: Aydın P. (Editör). Görme Alanı El Kitabı Aksu Yayınevi İstanbul, 2006
 17. Aydin P, Elmas K: Pars Planit. İçinde: Akduman L, Aydın P, (Editörler). Üveit El Kitabı, Güneş Yayınevi, Ankara, 2007.
 18. Aydın P. Pupilla sistemi. İçinde: Aydın P, Kansu T, Torun N. (Editörler). Nöro-Oftalmoloji El Kitabı, Güneş Yayınevi, Ankara, 2007.
 19. Aydın P. Miyasteni Gravis. İçinde: Sasilik, TOD Yayinlari, 229-232, Ankara, 2008.
 20. Allen L, Aydin P, Day S: Ethics, morality and consent in pediatric ophthalmology. Creig Hoyt David Taylor
 21. Akdemir O, Aydın P (Translation): Serebral palsili çocuklarda Görme Bozuluğu), Kozeis ve E. Pavlou Visual impairment in children with cerebral palsy) In: Serebral Palsi, Anlar B, Gunel MK, Pelikan Yayınevi, 2014.
 22. Dogan C, Aydın P: Göz Hekiminin Günlük Uygulamalarında Bilimsel Yaklaşım (Eye doctor’s scientific approach in daily routin), In: The basics of the eye diseases. Text book. Aydin P, Akova YA (Ed), 3rd Ed. Güneş Publishing, Ankara, 2015.
 23. Aydın P, Ceyhan D: Riskli Bebeklerde Görsel Rehabilitasyon. İçinde: Riskli bebek İzlemi, Akman İ (ed), Boyut, İstanbul, 2015, 246-259.
 24. Çağlar Ç, Aydın P: Yaşlılık ve Göz, Geriatrik Bilimler Sempozyumu, HUTF-GEBAM, Ankara, 2015, 136-148.
 25. Aydın O’Dwyer P, Akça Bayar S: Görme Yetersizliği: Tanım, Sınıflama, Yaygınlık ve Nedenler. İçinde: İşitme ve Görme Yetersizliği, Gürgür H, Şafak P (Ed), Pegem Akademi, Ankara, 2017, s127-150.

Scientific Thesis

 1. Aydın P: Kornea Vaskülarizasyonu oluşumu ve betaradyasyon ile tedavisi üzerine klinik, deneysel ve histopatolojik bir inceleme, Ankara, 1984. (Uzmanlık Tezi)
 2. Aydın P: Pupilla Perimetrisi, nöro-oftalmolojik hastalıklarda uygulama alanları, Iowa City, ABD; Ankara, 1991. (Doktora Tezi)

Non-medical Books on Art